สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

อำเภอเมืองมุกดาหาร


โพสต์โดยอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2559 โดย บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร อ่าน 707 ครั้ง

ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ การอ่าน การเขียน ป.1 ข่ายสะพานมิตรภาพ

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2559 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ่าน 597 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 529 ครั้ง

การสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เครือข่ายคำอาฮวนดเงย็น

วันที่โพสต์ 27 ก.ย. 2559 โดย บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร อ่าน 568 ครั้ง

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ปี ๕๙ เครือข่ายแก้วมุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2559 โดย บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร อ่าน 784 ครั้ง

การทดสอบการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 443 ครั้ง

เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายไตรมิต

วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2559 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร อ่าน 889 ครั้ง

สรุปรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ (แก้ไข)

วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 520 ครั้ง

ตารางการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน66 เมืองน้ำทิพย์ (แก้ไข)

วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 643 ครั้ง

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ปี ๕๙ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็น

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2559 โดย บ้านคำบง 2 เมืองมุกดาหาร อ่าน 787 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาหัวภูได้ใช้เวลาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2559 โดย บ้านนาหัวภู เมืองมุกดาหาร อ่าน 552 ครั้ง

การศึกษาดูงาน

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 501 ครั้ง

กำหนดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน66 เมืองน้ำทิพย์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 707 ครั้ง

สรุปรายการเแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์

วันที่โพสต์ 19 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 552 ครั้ง

ขอเชิญประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 540 ครั้ง

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2559 โดย บ้านโคก 1 เมืองมุกดาหาร อ่าน 997 ครั้ง

แข่งขทักษะวิชาการ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ ครั้งที่ 66 ปี กศ.2559

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2559 โดย บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร อ่าน 632 ครั้ง

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2559 โดย บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร อ่าน 490 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 16 จาก 65 หน้า

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน