|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1008 ครั้ง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 970 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ครั้งที่
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 730 ครั้ง

ขอเชิญร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษาชิงทุนการศึกษา เข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์ และกัมพูชา เพื่อกระตุ้นให้เกิดควา
โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 687 ครั้ง

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเชื้อเพลิงเพื่อการคมน
โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 697 ครั้ง

ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญชวนสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบหลักส
โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 687 ครั้ง

การประชุมองค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรภาคี เพื่อสรุปผลการดำเนินงา
โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 652 ครั้ง

การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 856 ครั้ง

lสพป.มุกดาหารอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

วันนี้ (14 มิ.ย.58) เวลา09.00 น. ที่ธารจินดารีสอร์ท จ.มุกดาหารนายประมวล ตรุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประ
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 758 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 992 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา


โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 670 ครั้ง

เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2558 โดย Administrator
อ่าน 953 ครั้ง

ขอเชิญชวนร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ฯ

คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภายใต้แ
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 534 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน


โพสต์เมื่อ 6 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 680 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓


โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 906 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015)


โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1111 ครั้ง

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑


โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 763 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.และ รอง ผอ.สถานศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 952 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 582 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด


โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 829 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผอ.-รองผอ.สถานศึกษา (ลงวันที่ 25พ.ค.58)


โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2558 โดย Administrator
อ่าน 1504 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL


โพสต์เมื่อ 24 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1204 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณและการเงิน


โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 728 ครั้ง

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทาง BBL


โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1759 ครั้ง

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑


โพสต์เมื่อ 22 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1965 ครั้ง

การพัฒนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ


โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 919 ครั้ง

ประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 2558 สพป.มห.


โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2558 โดย Administrator
อ่าน 2887 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 804 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม กตปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘


โพสต์เมื่อ 11 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 792 ครั้ง

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”


โพสต์เมื่อ 5 พ.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 685 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประกาศผลการสอบ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค


โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2558 โดย Administrator
อ่าน 6815 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข ครูผู้ช่วย ปี 2558


โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2558 โดย Administrator
อ่าน 4774 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสร้างบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย


โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 1073 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา


โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 947 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี ๕๘

วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 972 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมเร่งรัดสถานศึกษาที่ยังไม่ประเมินผล DLTV

วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดสถานศึกษาที่ยังไม่ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 738 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 17 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 731 ครั้ง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านโคกสว่

วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๒ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าเพื่อน้อง โดยคณะกรรมก
โพสต์เมื่อ 17 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 728 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย พ.ศ.2558 สังกัด สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 10 เม.ย. 2558 โดย Administrator
อ่าน 6228 ครั้ง

การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

วันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามโครงการพัฒนาหลักสู
โพสต์เมื่อ 9 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 948 ครั้ง

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายณรงค์ โล่ห์คำ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และคณะศึกษานิเทศก์ เข
โพสต์เมื่อ 8 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 724 ครั้ง

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป,มุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้โรง
โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 799 ครั้ง

พิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะข้าราชการ สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม
โพสต์เมื่อ 6 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 508 ครั้ง

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะข้าราชการ สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยแล
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 751 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 677 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายประมวล ตรุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นำคณะข้าราชการ สพป.มุกดาหาร ร่ว
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 617 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมฯ

วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจัง
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 740 ครั้ง

การประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๕๘

วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 642 ครั้ง

พิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๑มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องแก้วมุ
โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2558 โดย สุพัตรา พรมรักษา
อ่าน 622 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2558 โดย ปาริชาติ นรจีน
อ่าน 619 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 13 จากทั้งหมด 16 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org