|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ อำเภอหนองสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองสูง
ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561
โรงเรียนบ้านงิ้ว ต้อนรับ ท่านศึกษานิเทศก์ พงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ และท่านศึกษานิเทศก์ คมกริช ไชยทองศรี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันแรก ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มานิเทศ ติดตามการบริหารการศึกษาของโรงเ
โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2561 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 46/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 239/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
เมื่อวันที ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง โรงเรียนบ้านคันแท โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรีย
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2561 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 433/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข

โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 346/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปฏิทินการนิเทศติดตาม เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 287/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทดสอบ o-net เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 214/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขออนุญาตครูวิชาการเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 201/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
งานวันครู อำเภอหนองสูง ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2561 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 283/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 201/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 313/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 215/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด

โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 โดย บ้านแวง หนองสูง
อ่าน 226/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 210/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET กลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 278/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 184/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 226/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
พิธีเปิดการอบรมบุคลากร การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active learning

โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 260/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 9.09%-11 ผู้โหวต)
เชิญร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิค Active learning

โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 220/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศกรรมการสอนวิชาการแบบเข้ม ป.3,ป.6 เครือข่ายเมืองหนองสูง (แก้ไข)

โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 370/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มเครือข่ายเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 389/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 กลุ่มเครื่อข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 459/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
มุทิตาจิต สู่เส้นทางชีวิตสายใหม่ อำเภอหนองสูง

โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2560 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 429/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 10.00%-10 ผู้โหวต)
ขอเชิญประชุมกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 335/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายคีรีวง

โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 272/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านงิ้ว ประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 315/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการข้าราชการครูอำเภอหนองสูง

โพสต์เมื่อ 8 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 321/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศ งานมุฒิตาจิตสู่เส้นทางชีวิตสายใหม่ ประจำปี ๒๕๙๐

โพสต์เมื่อ 8 ก.ย. 2560 โดย บ้านวังนอง หนองสูง
อ่าน 307/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอำเภอหนองสูงร่วมปฏิบัติงาน

โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 241/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 4 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 238/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการโครงการยกผลสัมฤทธิ์

โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2560 โดย บ้านภู หนองสูง
อ่าน 274/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์เมื่อ 17 ส.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 314/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 391/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 328/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ 26 ก.ค. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 343/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมผู้บริหารเครือข่ายคีรีวง และกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 296/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย เครือข่ายเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 280/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โรงเรียนบ้านวังไฮ-โรงเรียนบ้านนาหนองแคน อบรมธรรมศึกษาจากคณะพระธรรมทูต
วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะพระธรรมทูตอำเภอหนองสูง นำโดย พระครูประภัศร์สังฆคุณ เจ้าคณะตำบลหนองสูง พร้อมคณะสงฆ์ ได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2560 โดย บ้านวังไฮ หนองสูง
อ่าน 391/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 575/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
พิธีการจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 527/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รวมพลังครูอำเภอหนองสูง ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 โดย บ้านนาหนองแคน หนองสูง
อ่าน 452/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมพลังครูอำเภอหนองสูง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมพลังครูอำเภอหนองสูง ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 292/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ขอเชิญประชุมรวมพลัง “ครูอำเภอหนองสูง”

โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 321/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ชุมชนเมืองหนองสูงต้อนรับคณะกรรมการประเมินทายาทหม่อนไหมระดับประเทศ
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงต้อนรับคณะกรรมการประเมินทายาทหม่อนไหมระดับประเทศ
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 357/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 418/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ไหว้ครูโรงเรียนบ้านโนนยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย บ้านโนนยาง หนองสูง
อ่าน 234/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 358/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 333/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS

โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2560 โดย บ้านวังนอง หนองสูง
อ่าน 686/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT LAS ปีการศึกษา 2559 คีรีวง

โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 537/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน LAS เครือข่ายคีรีวงศึกษา

โพสต์เมื่อ 26 ก.พ. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 516/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org