|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ อำเภอหนองสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองสูง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ยาเมืองหนองสูง และกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สน
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2561 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 144 ครั้ง

ประกาศสวัสดีตุณครู 2561


โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 161 ครั้ง

ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561

โรงเรียนบ้านงิ้ว ต้อนรับ ท่านศึกษานิเทศก์ พงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ และท่านศึกษานิเทศก์ คมกริช ไชยทองศรี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันแรก ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มานิเทศ ติดตามการบริหารการศึกษาของโรงเ
โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2561 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 185 ครั้ง

เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 2 มี.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 335 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

เมื่อวันที ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง โรงเรียนบ้านคันแท โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนยาง โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรีย
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2561 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 562 ครั้ง

คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข


โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 398 ครั้ง

ปฏิทินการนิเทศติดตาม เครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 331 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทดสอบ o-net เครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 255 ครั้ง

ขออนุญาตครูวิชาการเครือข่ายเข้าร่วมประชุม


โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 239 ครั้ง

งานวันครู อำเภอหนองสูง ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561


โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2561 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 326 ครั้ง

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561


โพสต์เมื่อ 15 ม.ค. 2561 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 238 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 357 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 249 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด


โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 โดย บ้านแวง หนองสูง
อ่าน 266 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา


โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 253 ครั้ง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ Pre O-NET กลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 316 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 228 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์


โพสต์เมื่อ 8 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 272 ครั้ง

พิธีเปิดการอบรมบุคลากร การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active learning


โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 310 ครั้ง

เชิญร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิค Active learning


โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 262 ครั้ง

ประกาศกรรมการสอนวิชาการแบบเข้ม ป.3,ป.6 เครือข่ายเมืองหนองสูง (แก้ไข)


โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 411 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มเครือข่ายเมืองหนองสูง


โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 433 ครั้ง

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 กลุ่มเครื่อข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 502 ครั้ง

มุทิตาจิต สู่เส้นทางชีวิตสายใหม่ อำเภอหนองสูง


โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2560 โดย บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
อ่าน 473 ครั้ง

ขอเชิญประชุมกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายเมืองหนองสูง


โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 377 ครั้ง

เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายคีรีวง


โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 304 ครั้ง

โรงเรียนบ้านงิ้ว ประชาสัมพันธ์


โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 364 ครั้ง

กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการข้าราชการครูอำเภอหนองสูง


โพสต์เมื่อ 8 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 363 ครั้ง

ประกาศ งานมุฒิตาจิตสู่เส้นทางชีวิตสายใหม่ ประจำปี ๒๕๙๐


โพสต์เมื่อ 8 ก.ย. 2560 โดย บ้านวังนอง หนองสูง
อ่าน 338 ครั้ง

ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอำเภอหนองสูงร่วมปฏิบัติงาน


โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 274 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 4 ก.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 267 ครั้ง

แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการโครงการยกผลสัมฤทธิ์


โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2560 โดย บ้านภู หนองสูง
อ่าน 314 ครั้ง

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


โพสต์เมื่อ 17 ส.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 347 ครั้ง

ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

ตลาดนัดคุณธรรมโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 434 ครั้ง

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 366 ครั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โพสต์เมื่อ 26 ก.ค. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 379 ครั้ง

เชิญประชุมผู้บริหารเครือข่ายคีรีวง และกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 334 ครั้ง

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย เครือข่ายเมืองหนองสูง


โพสต์เมื่อ 20 ก.ค. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 320 ครั้ง

โรงเรียนบ้านวังไฮ-โรงเรียนบ้านนาหนองแคน อบรมธรรมศึกษาจากคณะพระธรรมทูต

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะพระธรรมทูตอำเภอหนองสูง นำโดย พระครูประภัศร์สังฆคุณ เจ้าคณะตำบลหนองสูง พร้อมคณะสงฆ์ ได้มาอบรมคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2560 โดย บ้านวังไฮ หนองสูง
อ่าน 436 ครั้ง

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่


โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 615 ครั้ง

พิธีการจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560


โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 568 ครั้ง

รวมพลังครูอำเภอหนองสูง ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา


โพสต์เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 โดย บ้านนาหนองแคน หนองสูง
อ่าน 495 ครั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมพลังครูอำเภอหนองสูง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมพลังครูอำเภอหนองสูง ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 333 ครั้ง

ขอเชิญประชุมรวมพลัง “ครูอำเภอหนองสูง”


โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 โดย บ้านงิ้ว หนองสูง
อ่าน 356 ครั้ง

ชุมชนเมืองหนองสูงต้อนรับคณะกรรมการประเมินทายาทหม่อนไหมระดับประเทศ

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงต้อนรับคณะกรรมการประเมินทายาทหม่อนไหมระดับประเทศ
โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 395 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
อ่าน 473 ครั้ง

ไหว้ครูโรงเรียนบ้านโนนยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐


โพสต์เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 โดย บ้านโนนยาง หนองสูง
อ่าน 266 ครั้ง

การจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายคีรีวงศึกษา


โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 406 ครั้ง

ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย


โพสต์เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 โดย บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง
อ่าน 378 ครั้ง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS


โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2560 โดย บ้านวังนอง หนองสูง
อ่าน 724 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org