|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561


โพสต์เมื่อ 30 ส.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 511 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 412 ครั้ง

แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 546 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์)


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 266 ครั้ง

นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 286 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 236 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 212 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 240 ครั้ง

คู่มือนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 171 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 117 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 298 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 277 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 235 ครั้ง

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1088 ครั้ง

เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)


โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 779 ครั้ง

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1462 ครั้ง

ผลการสอบอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามขนาดโรงเรียนและตามเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 9 เม.ย. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1089 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1137 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1684 ครั้ง

ส่งข้อมูลสนามสอบและจำนวนนักเรียน สอบ NT และสอบอ่านชั้น ป.1


โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2010 ครั้ง

ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสอบ O-NET และpower piont การประชุมชี้แจง


โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 801 ครั้ง

ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับปรับปรุง


โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 816 ครั้ง

แบบกรอกรายขื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3

ขอความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ส่งรายชื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3 ตามจำนวนที่กำหนด ดังไฟล์แนบ ส่งไปที่ e-mail: chawiwan_2507@hotmail.com ภายในวันที
โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 886 ครั้ง

สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1214 ครั้ง

เกณฑ์การพิจาณาเด็กดีศรีมุกดาหาร ตามปณิธานข้อ 3


โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 885 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5332 ครั้ง

ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1983 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3

สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบ pre - O-NET พร้อมกันทั้งจังหวัด ป.6 สอบวันที่ 26 ธ.ค. ม.3 สอบ 27 ธค. 2560 จึงส่งคู่มือและเอกสารการสอบ ตัวอย่างไฟล์การกรอกคะแนน มาพร้อมนี้ เพื่อเตรียมการสอบ และนำผลไปพัฒนาเตรี
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2974 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60

สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบการอ่านป.1 ปี 2560(ฉบับร่าง) โดยสอบอ่านรู้เรื่องและอ่านออกเสียง จึงส่งคู่มือการสอบและเอกสารที่ เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1638 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560

สพฐ. กำหนดสอบ NT 60 พร้อมกันทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงขอส่งคู่มือการจัดสอบ(ฉบับร่าง) คู่มือทดสอบการใช้ระบบNT Access และ power point การสอบ NT 60 เพื่อให้โรงเรียนได้ศึกษา และเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5877 ครั้ง

แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ

เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์กรอกรายชื่อกกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ตามกิจกรรมและชื่อเครือข่
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 718 ครั้ง

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560


โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1845 ครั้ง

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1353 ครั้ง

แบบรายงาน SAR 59

แบบรายงาน SAR 59 ขอให้โหลดเอกสารของ สพป นครราชสีมา เขต ๕ ขอให้โหลดทั้งสองไฟร์ ทั้ง word และ excle https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/rabb-ngan-sar-online-sphth
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3010 ครั้ง

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 โดย Administrator
อ่าน 52291 ครั้ง

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2312 ครั้ง

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1962 ครั้ง

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

คะแนนNT ปี 2559 แยกรายเครือข่าย และได้แก้ไขคะแนนโรงเรียนบ้านเหล่าครามและโรงเรียนบ้านคำเม็ก เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเม็ก จำนวน 1 คน ประกาศผลสอบมีคะแนนอยู่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม เนื่องจากเข
โพสต์เมื่อ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1650 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2455 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1778 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 765 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 710 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 520 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)


โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5403 ครั้ง

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และสำหรับโรงเรียนจัดการเรี
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4621 ครั้ง

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59


โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2115 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1106 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3345 ครั้ง

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559


โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1317 ครั้ง

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559


โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1584 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org