|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 


ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

Telephone number
Update January 2016

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
โครงสร้างสพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และสำหรับโรงเรียนจัดการเรี
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 389/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1075/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 431/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2084/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-4 ผู้โหวต)
ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 713/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 904/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 90.00%-2 ผู้โหวต)
ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1321/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร
เรียน หัวหน้าสนามสอบ
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 832/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้บริหารทุกโรงเรียน สพป.มุกดาหาร ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 ให้ทุกโรงเรียนกรอกตามแบบฟอร์มนี้ และจะมีโรงเรียนที่สุ่มให้กรอกรายข้ออี
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2144/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบ LAS ชั้น ป,4,5 ม.1,2
เรียน ประธาน/เลขานุการเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สพฐ.ได้แจ้งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.4,5, ม.1,2 หากเครือข่ายและโรงเรียนใดยังไม่สำเนาแบบทดสอบ ให้ใช้คำชี้แจงใหม่นี้ หากสำเนาเสร
โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1139/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
powerpoint การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3

โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1136/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แนบท้ายคำสั่งการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NTแก้ไข)
แก้ไขฉพาะตัวหนังสือสีแดง นอกนั้นเหมือนเดิม กรณีกรรมการไม่ครบตามจำนวน ให้หัวหน้าสนามสอบแต่งตั้งเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1683/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งตารางสอบการอ่านออกเขียนได้, NT .LAS ไฟล์ pdf

โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1489/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4
เรียนประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัด
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1952/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา NT,LAS การอ่าน

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 641/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 843/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 709/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง LAS

โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 916/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
คู่มือสอบป.1-4 ฉบับปรุงปรุง
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 751/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คูมือสอบNTฉบับปรับปรุง 16 ก.พ.60
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้บิรหารโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 460/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ดาวน์โหลด แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2559

โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2560 โดย Administrator
อ่าน 4083/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 75.00%-4 ผู้โหวต)
แจ้งรายชื่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ การจัดสอบ O-NET ปี กศ.59
เรียน หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบทุกท่าน ขอให้มารับข้อสอบในวันเสาร์ที่ 4 กุมภพาพันธ์ 2560 เวลา 05.30-07.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร และนำส่งกล่องกระดาษคำตอบส่งหลังสอบเสร็จ และรั
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 319/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 ฉบับแก้ไขล่าสุด
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหาร คุณครูทุกท่าน ตามที่ สพป.มุกดาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ไปแล้วนั้น มีราชการบางรายติดราชการในวันดังกล่าว จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแน
โพสต์เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 372/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 527/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งคำสั่งกรรมการคุมสอบO-NET ป.6,ม.3 และคณะกรรมการระดับเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1071/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1067/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ส่งปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 827/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
ข้อสอบ Pre -NT ปีการศึกษา 2559
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5012/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 49.73%-37 ผู้โหวต)
การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1133/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย
โพสต์เมื่อ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 258/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60"
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย สพป.มุกดาหารได้จัดส่งบัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูีดเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรในวันครู 16 มกราคม 2560 มาให้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ ส่วนประกาศผลจะส่งในระบบรับส
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 446/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสต์เมื่อ 27 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 425/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558

โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 505/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1768/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-5 ผู้โหวต)
ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู
เรียน ประธานเครือข่าย ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานเครือข่ายพิจารณาเสนอรายชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ ส่งภายใน
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 423/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน สพฐ.ให้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6 ม.3 ปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนธันวาคม 2559 สพป.มุกดาหาร จึงใคร่ขอให้เครือข่ายและโรงเรียนดำเนินการจัดส
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1570/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 33.33%-3 ผู้โหวต)
แบบฟอร์มเสนรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกและเสนอรายชื่อกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เพื่อศูนย์สอบแต่
โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 439/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model

โพสต์เมื่อ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 237/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแผ่นพับ 5M model

โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 439/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-1 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายรวมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

โพสต์เมื่อ 25 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 522/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 16 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 10043/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 54.67%-15 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1 รายโรง ภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1007/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559
เรียนผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่าน สทศ.ได้แจ้งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6.ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมร่างโครงสร้างข้อสอบ ตัวอย่างและเกณฑ์ข้อสอบอัตนัยภาษาไทย จึงใคร่ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและน
โพสต์เมื่อ 16 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1587/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 50.00%-2 ผู้โหวต)
รายละเอียดค่าอาหารกรรมการตัดสิน ค่าน้ำผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 736/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

โพสต์เมื่อ 6 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 356/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตร ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2559
ปรับสถานที่แข่งขัน ร้องเพลงสากล และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพิ่มสถานที่แข่งขัน ห้องประชุม 2 (เสมามัมพันธ์) ครับ
โพสต์เมื่อ 5 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 830/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
สูจิบัตร 2559 นักเรียนปกติ (ปรับปรุง 4 ตุลาคม 2559)
ปรับปรุงใหม่ เล็กน้อย วันแข่งปฐมวัย และ การแข่งวงดนตรีเครืองเป่าลม
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1606/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรการแข่งขัน 25559 นักเรียนเรียนร่วม

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 672/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สูจิบัตรเครื่องร่อน 2559

โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 581/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ฉบับแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติม)
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียน
โพสต์เมื่อ 25 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1224/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 042-611532 โทรสาร 042-612284

Webmaster : นายอดิศร ก้อนคำ E-mail : kornkham@hotmail.com
ครู โรงเรียนดงมอนวิทยาคม • www.kroobannok.com
kornkham@hotmail.com เว็บไซต์นี้พัฒนาจาก Kroobannok CMS ©Copyright 2011 @kroobannok.com