|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ ข่าวจากกลุ่มนิเทศ

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561

โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 199/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561

โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 184/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561

โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 146/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 632/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)

โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 571/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1004/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการสอบอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามขนาดโรงเรียนและตามเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 9 เม.ย. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 923/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 909/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1339/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งข้อมูลสนามสอบและจำนวนนักเรียน สอบ NT และสอบอ่านชั้น ป.1

โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1889/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสอบ O-NET และpower piont การประชุมชี้แจง

โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 693/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับปรับปรุง

โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 699/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกรายขื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3
ขอความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ส่งรายชื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3 ตามจำนวนที่กำหนด ดังไฟล์แนบ ส่งไปที่ e-mail: chawiwan_2507@hotmail.com ภายในวันที
โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 808/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1088/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
เกณฑ์การพิจาณาเด็กดีศรีมุกดาหาร ตามปณิธานข้อ 3

โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 748/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4906/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 10.00%-10 ผู้โหวต)
ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1852/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3
สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบ pre - O-NET พร้อมกันทั้งจังหวัด ป.6 สอบวันที่ 26 ธ.ค. ม.3 สอบ 27 ธค. 2560 จึงส่งคู่มือและเอกสารการสอบ ตัวอย่างไฟล์การกรอกคะแนน มาพร้อมนี้ เพื่อเตรียมการสอบ และนำผลไปพัฒนาเตรี
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2795/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 14.29%-7 ผู้โหวต)
คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60
สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบการอ่านป.1 ปี 2560(ฉบับร่าง) โดยสอบอ่านรู้เรื่องและอ่านออกเสียง จึงส่งคู่มือการสอบและเอกสารที่ เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1493/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-5 ผู้โหวต)
คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560
สพฐ. กำหนดสอบ NT 60 พร้อมกันทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงขอส่งคู่มือการจัดสอบ(ฉบับร่าง) คู่มือทดสอบการใช้ระบบNT Access และ power point การสอบ NT 60 เพื่อให้โรงเรียนได้ศึกษา และเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5058/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 41.67%-12 ผู้โหวต)
แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์กรอกรายชื่อกกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ตามกิจกรรมและชื่อเครือข่
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 637/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560

โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1714/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1250/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบรายงาน SAR 59
แบบรายงาน SAR 59 ขอให้โหลดเอกสารของ สพป นครราชสีมา เขต ๕ ขอให้โหลดทั้งสองไฟร์ ทั้ง word และ excle https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/rabb-ngan-sar-online-sphth
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2884/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 9.41%-17 ผู้โหวต)
แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1

โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 โดย Administrator
อ่าน 45568/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 44.07%-59 ผู้โหวต)
เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2173/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1841/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 20.00%-5 ผู้โหวต)
ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก
คะแนนNT ปี 2559 แยกรายเครือข่าย และได้แก้ไขคะแนนโรงเรียนบ้านเหล่าครามและโรงเรียนบ้านคำเม็ก เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเม็ก จำนวน 1 คน ประกาศผลสอบมีคะแนนอยู่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม เนื่องจากเข
โพสต์เมื่อ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1520/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2281/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 5.45%-11 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)

โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1683/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 3.33%-6 ผู้โหวต)
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น

โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 660/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน

โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 615/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.

โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 411/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)

โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4910/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 12.50%-8 ผู้โหวต)
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และสำหรับโรงเรียนจัดการเรี
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3630/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-12 ผู้โหวต)
เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59

โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1991/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 976/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3096/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 13.33%-15 ผู้โหวต)
ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1234/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-12 ผู้โหวต)
ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559

โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1469/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 90.00%-2 ผู้โหวต)
ส่่งผลกาารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(LAS) ชั้นป.2,4,5 และม.1,2

โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2197/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 100.00%-1 ผู้โหวต)
เอกสารที่สนามสอบNT จะต้องส่งคืนศูนย์สอบ สพป.มุกดาหาร
เรียน หัวหน้าสนามสอบ
โพสต์เมื่อ 6 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1264/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) และจำนวนข้อมูลนักเรียน
เรียน ประธานเครือข่าย และผู้บริหารทุกโรงเรียน สพป.มุกดาหาร ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ป.2,4,5 ม.1,2 ให้ทุกโรงเรียนกรอกตามแบบฟอร์มนี้ และจะมีโรงเรียนที่สุ่มให้กรอกรายข้ออี
โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 10739/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 18.18%-11 ผู้โหวต)
ส่งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบ LAS ชั้น ป,4,5 ม.1,2
เรียน ประธาน/เลขานุการเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สพฐ.ได้แจ้งแก้ไขคำชี้แจงแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.4,5, ม.1,2 หากเครือข่ายและโรงเรียนใดยังไม่สำเนาแบบทดสอบ ให้ใช้คำชี้แจงใหม่นี้ หากสำเนาเสร
โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1621/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
(โหวต 8.33%-12 ผู้โหวต)
powerpoint การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3

โพสต์เมื่อ 23 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1445/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แนบท้ายคำสั่งการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NTแก้ไข)
แก้ไขฉพาะตัวหนังสือสีแดง นอกนั้นเหมือนเดิม กรณีกรรมการไม่ครบตามจำนวน ให้หัวหน้าสนามสอบแต่งตั้งเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2063/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ส่งตารางสอบการอ่านออกเขียนได้, NT .LAS ไฟล์ pdf

โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1904/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบกรอกคะแนนสอบป.1-4
เรียนประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัด
โพสต์เมื่อ 20 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3741/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา NT,LAS การอ่าน

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 998/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1,2

โพสต์เมื่อ 18 ก.พ. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1321/0 ความเห็น
คะแนนโหวต
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org