|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

 

+ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561


โพสต์เมื่อ 30 ส.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 850 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์)


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 598 ครั้ง

แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 1005 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์)


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 422 ครั้ง

นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 444 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 354 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 346 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 343 ครั้ง

คู่มือนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 249 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 โดย Administrator
อ่าน 248 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดอนตาล 17 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 336 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.ดงหลวง 15 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 327 ครั้ง

รวมภาพอบรมหลักสูตร เครือข่าย อ.หนองสูง 14 พ.ค.2561


โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2561 โดย Administrator
อ่าน 271 ครั้ง

ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560 แยกเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 12 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1320 ครั้ง

เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)


โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 872 ครั้ง

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


โพสต์เมื่อ 2 พ.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1572 ครั้ง

ผลการสอบอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แยกตามขนาดโรงเรียนและตามเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 9 เม.ย. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1148 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1211 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1795 ครั้ง

ส่งข้อมูลสนามสอบและจำนวนนักเรียน สอบ NT และสอบอ่านชั้น ป.1


โพสต์เมื่อ 13 ก.พ. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2070 ครั้ง

ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการสอบ O-NET และpower piont การประชุมชี้แจง


โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 850 ครั้ง

ส่งแนบท้ายคำสั่งกรรมการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ฉบับปรับปรุง


โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 885 ครั้ง

แบบกรอกรายขื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3

ขอความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ส่งรายชื่อกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติNTป.3 ตามจำนวนที่กำหนด ดังไฟล์แนบ ส่งไปที่ e-mail: chawiwan_2507@hotmail.com ภายในวันที
โพสต์เมื่อ 24 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 939 ครั้ง

สนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 8 ม.ค. 2561 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1287 ครั้ง

เกณฑ์การพิจาณาเด็กดีศรีมุกดาหาร ตามปณิธานข้อ 3


โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 969 ครั้ง

ส่งแบบกรอกคะแนน Pre O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5519 ครั้ง

ส่งคู่มือการประเมิน Pre-O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560


โพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2055 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ pre-O-NET ป.6 ม.3

สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบ pre - O-NET พร้อมกันทั้งจังหวัด ป.6 สอบวันที่ 26 ธ.ค. ม.3 สอบ 27 ธค. 2560 จึงส่งคู่มือและเอกสารการสอบ ตัวอย่างไฟล์การกรอกคะแนน มาพร้อมนี้ เพื่อเตรียมการสอบ และนำผลไปพัฒนาเตรี
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3108 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบการอ่าน ป.1 ปี 60

สพป.มุกดาหาร กำหนดสอบการอ่านป.1 ปี 2560(ฉบับร่าง) โดยสอบอ่านรู้เรื่องและอ่านออกเสียง จึงส่งคู่มือการสอบและเอกสารที่ เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1713 ครั้ง

คู่มือและเอกสารการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2560

สพฐ. กำหนดสอบ NT 60 พร้อมกันทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงขอส่งคู่มือการจัดสอบ(ฉบับร่าง) คู่มือทดสอบการใช้ระบบNT Access และ power point การสอบ NT 60 เพื่อให้โรงเรียนได้ศึกษา และเตรียมความพร้อม
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 6263 ครั้ง

แบบกรอกรายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะศิลปะ กลุ่มการศึกษาพิเศษ

เรียน ประธานและเลขานุการเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์กรอกรายชื่อกกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ตามกิจกรรมและชื่อเครือข่
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 775 ครั้ง

แบบติดตามนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพฯ ปฐมวัย ปี 2560


โพสต์เมื่อ 8 ส.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1928 ครั้ง

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1409 ครั้ง

แบบรายงาน SAR 59

แบบรายงาน SAR 59 ขอให้โหลดเอกสารของ สพป นครราชสีมา เขต ๕ ขอให้โหลดทั้งสองไฟร์ ทั้ง word และ excle https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/rabb-ngan-sar-online-sphth
โพสต์เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3060 ครั้ง

แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปี 2560 ครั้งที่ 1


โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 โดย Administrator
อ่าน 54198 ครั้ง

เปรียบเทียบผลคะแนนNT 58-59 เรียงลำดับและบทสรุปผู้บริหาร

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรง
โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2392 ครั้ง

ผลการทดสอบ O-NET ป.6และม.3 แยกเครือข่ายและสรุปผลเครือข่าย


โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2032 ครั้ง

ผลสอบ NT ปี 2559 แยกเครือข่ายและปรับปรุงคะแนนเหล่าคราม,คำเม็ก

คะแนนNT ปี 2559 แยกรายเครือข่าย และได้แก้ไขคะแนนโรงเรียนบ้านเหล่าครามและโรงเรียนบ้านคำเม็ก เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเม็ก จำนวน 1 คน ประกาศผลสอบมีคะแนนอยู่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม เนื่องจากเข
โพสต์เมื่อ 9 พ.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1722 ครั้ง

แจ้งผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 30 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2535 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 ระดับประเทศและรายโรง(ทุกสังกัด)


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1838 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดท้องถิ่น


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 844 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 สังกัดเอกชน


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 774 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ป.1-4 สังกัด ตชด.


โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 563 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-ป.4(สังกัด สพฐ.)


โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 5545 ครั้ง

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 60

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และสำหรับโรงเรียนจัดการเรี
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 4781 ครั้ง

เรียงลำดับและเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ชั้นป.6 และม.3 ปีกศ.59


โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 2172 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 27 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1187 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559


โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 3418 ครั้ง

ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ป.1-4 รายโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559


โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1367 ครั้ง

ส่่งผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.2559


โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
อ่าน 1637 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
  

 

 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org