|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

รายชื่อสมาชิก

มรรญา อาจวิชัย
Nickname : ่joise
Province : มุกดาหาร
Registered : 18 มิ.ย. 2561
นายเจษฎา เขียนจูม
Nickname : เจต
Province : หนองบัวลำภู
Registered : 8 มิ.ย. 2561
ปาริชาติ ใจมั่น
Nickname : จุ๋ม
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
ธวัช ศรีสุภา
Nickname : วัช
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
หทัยทิพย์ แก้วศรีนวม
Nickname : ปูเป้
Province : มุกดาหาร
Registered : 24 พ.ค. 2561
จุฑามาศ ไทยานนท์
Nickname : น้อง
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 พ.ค. 2561
นายถิรวัฒน์ คำมุงคุณ
Nickname : ต้น หรือ ก๊ะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 พ.ค. 2561
สุนทร ชุมศรี
Nickname : เต้ย
Province : มุกดาหาร
Registered : 19 พ.ค. 2561
พิมพ์พิชชา ศาสตราชัย
Nickname : pim
Province : มุกดาหาร
Registered : 9 พ.ค. 2561
สุวรรณา สุขเสถียรโชค
Nickname : suwanna05
Province : มุกดาหาร
Registered : 26 เม.ย. 2561
ยงยุทธ แวงวรรณ
Nickname : โอ๊ค
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 25 เม.ย. 2561
อุทัวุฒิ ศรีจันทร์
Nickname : kero
Province : สกลนคร
Registered : 5 เม.ย. 2561
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
Nickname : แดง
Province : กรุงเทพมหานคร
Registered : 30 มี.ค. 2561
วิชชุลดา บัวเเก้ว
Nickname : บีม
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
พรพิพัฒน์ วงศ์นอก
Nickname : เเม็ก
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มี.ค. 2561
นภัสรา โล่ห์คำ
Nickname : ฟ่าง
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
นภัสรา โล่ห์คำ
Nickname : ฟ่าง
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
ภาณุมาศ บุราณเดช
Nickname : เอิร์ธ
Province : มุกดาหาร
Registered : 24 มี.ค. 2561
โอฬาร สุธรรม
Nickname : โจ้
Province : มุกดาหาร
Registered : 6 มี.ค. 2561
จ.ส.ต.หญิงเพ็ญสุดา ปานิน
Nickname : เพ็ญ
Province : นครพนม
Registered : 28 ก.พ. 2561
มยุรฉัตร จันทสิงห์
Nickname : ตุ๊กตา
Province : อุบลราชธานี
Registered : 26 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 24 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 24 ก.พ. 2561
ปภาดา นาโสก
Nickname : ฟาง
Province : มุกดาหาร
Registered : 23 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 21 ก.พ. 2561
สุวีณา ก้านจันทร์
Nickname : ทิชชู
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 21 ก.พ. 2561
มุทิตา ใจทัด
Nickname : บุ๋ม
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 ก.พ. 2561
ยุผกา นามประภา
Nickname : แพรว
Province : อุบลราชธานี
Registered : 21 ก.พ. 2561
นายณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 21 ก.พ. 2561
อาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ
Nickname : เบียร์
Province : มุกดาหาร
Registered : 9 ก.พ. 2561
นายประภาส ไชยมี
Nickname : รองภาสขา
Province : ยโสธร
Registered : 8 ก.พ. 2561
นายประภาส ไชยมี
Nickname : รองภาสขา
Province : ยโสธร
Registered : 8 ก.พ. 2561
อุดม นาโสก
Nickname : ดม
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 ก.พ. 2561
นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์
Nickname : ครูมะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 ก.พ. 2561
นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์
Nickname : ครูมะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 7 ก.พ. 2561
นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์
Nickname : ครูมะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 7 ก.พ. 2561
ธีรนุช ชาวระนอง
Nickname : นุช
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 ก.พ. 2561
เบญจพร หินซุย
Nickname : แหวว
Province : มุกดาหาร
Registered : 26 ม.ค. 2561
ว่าที่ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย
Nickname : ห่อหมก
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 ม.ค. 2561
กมลชนก สิงห์ละคร
Nickname : ปู
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 20 ม.ค. 2561
ภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ
Nickname : ครูบีม
Province : มุกดาหาร
Registered : 19 ม.ค. 2561
กาญจนา สุขรี่
Nickname : เหมย
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 ม.ค. 2561
ปิยะ นามน้าวแสง
Nickname : ปิยะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 ม.ค. 2561
ปิยะ นามน้าวแสง
Nickname : ปิยะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 ม.ค. 2561
พ.ท.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
Nickname : ชาญนรงค์
Province : พิษณุโลก
Registered : 20 ธ.ค. 2560
จ.ส.ต.หญิงเพ็ญสุดา ปานิน
Nickname : เพ็ญ
Province : นครพนม
Registered : 4 ธ.ค. 2560
ดาเรศ ธงวาส
Nickname : เป้
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 ธ.ค. 2560
เบญจพร โบราณ
Nickname : เจี๊ยบ
Province : อุบลราชธานี
Registered : 22 พ.ย. 2560
วีระศ้กดิ์ พองผลา
Nickname : ดร.วี
Province : สกลนคร
Registered : 19 พ.ย. 2560
สนิท สงคุ้ม
Nickname : สนิท
Province : ลำพูน
Registered : 17 พ.ย. 2560
ประภาภรณ์ ชมภูวงศ์
Nickname : prapaporn
Province : ลำพูน
Registered : 17 พ.ย. 2560
นางสาววันเพ็ญ วรรณขาว
Nickname : ปูแป้ง
Province : กาฬสินธุ์
Registered : 13 พ.ย. 2560
อภิชาติ เสียงล้ำ
Nickname : อาร์ม
Province : อำนาจเจริญ
Registered : 6 พ.ย. 2560
อุไรวรรณ นิติวัฒนชัย
Nickname : วรรณ
Province : สงขลา
Registered : 1 พ.ย. 2560
นายสุรเพชร อัฐนาค
Nickname : เพชร
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 พ.ย. 2560
นางสาวศิริรัตน์ เชื้อคำฮด
Nickname : Krusa
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 พ.ย. 2560
อัปสร ปวงเริ่ม
Nickname : แต่ง
Province : มุกดาหาร
Registered : 28 ต.ค. 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org