|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

รายชื่อสมาชิก

นางนิภาพรรณ อุระ
Nickname : มาย
Province : มุกดาหาร
Registered : 17 ธ.ค. 2561
ณัชชาภัทร ไวว่อง
Nickname : เมย์
Province : มุกดาหาร
Registered : 12 ธ.ค. 2561
บุญน้อม ขำคม
Nickname : น้อม
Province : มุกดาหาร
Registered : 11 ธ.ค. 2561
มณีรัตน์ สุพร
Nickname : มิ้น
Province : มุกดาหาร
Registered : 11 ธ.ค. 2561
นางสาวปัณฑิตา พลจร
Nickname : ก้อย
Province : น่าน
Registered : 10 ธ.ค. 2561
นายดุษฎี สมสวย
Nickname : เหยี่ยวดง
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ธ.ค. 2561
เพ็ญนภา รูปเรี่ยม
Nickname : ตัวเล็ก
Province : มุกดาหาร
Registered : 6 ธ.ค. 2561
ฐิติพร พินิจ
Nickname : บิวตี้
Province : สกลนคร
Registered : 28 พ.ย. 2561
ไพลิน พามา
Nickname : DigitalKnowledge
Province : กรุงเทพมหานคร
Registered : 28 พ.ย. 2561
เทิดพงษ์ ธรรมนา
Nickname : แมนนี่
Province : นครพนม
Registered : 27 พ.ย. 2561
จิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล
Nickname : ครูH
Province : อุทัยธานี
Registered : 21 พ.ย. 2561
เทิดพงษ์ ธรรมนา
Nickname : แมนนี่
Province : นครพนม
Registered : 18 พ.ย. 2561
วิไลวรรณ ปู่บุตรชา
Nickname : วิ
Province : มุกดาหาร
Registered : 16 พ.ย. 2561
นางปิยะมาศ ขวานคร
Nickname : โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
Province : มุกดาหาร
Registered : 13 พ.ย. 2561
นายสิทธิเดช ประทุมโสม
Nickname : เอ๋
Province : นครพนม
Registered : 11 พ.ย. 2561
วรนุช คำมุงคุณ
Nickname : นุช
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 พ.ย. 2561
นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์
Nickname : บุปผา
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 พ.ย. 2561
นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์
Nickname : tar
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
นายปฏิวัติ ผิวบาง
Nickname : โทนี่
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
บ้านป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
Nickname : บ้านป่งขาม
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
ปรียาพร อุตส่าห์
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
นายกฤติพงศ์ โภคาพานิช
Nickname : โต้ง
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
บ้านนาดีโคกสวาท อำเภอหว้านใหญ่
Nickname : บ้านนาดีโคกสวาท
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
ภควดี กลางประพันธ์
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
อรรณพ กลางประพันธ์
Nickname : lizzardon
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
สุรินทร์ รูปดี
Nickname : ลูกอีสาน หลานล้านช้าง
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
จิรประภา พิมพงษ์
Nickname : หมิว
Province : นครพนม
Registered : 8 พ.ย. 2561
สัจจพร อาญาเมือง
Nickname : ต๊อก
Province : กาฬสินธุ์
Registered : 8 พ.ย. 2561
โรงเรียนชุมชนโพนทราย โรงเรียนชุมชนโพนทราย
Nickname : โพนทราย
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
ธัญวลัย สิทธิยา
Nickname : lady
Province : สกลนคร
Registered : 8 พ.ย. 2561
ยุทธพร บุรัตน์
Nickname : ฺฺBBCom
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
ยุทธพร บุรัตน์
Nickname : ฺฺBBCom
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 พ.ย. 2561
นางโสพล ใจมั่น
Nickname : โส
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 พ.ย. 2561
ชนินาถ สังข์รุ่ง
Nickname : ปลา
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ต.ค. 2561
เพ็ญนภา รูปเรี่ยม
Nickname : วันเพ็ญ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ต.ค. 2561
รัตมณี ศิริกาล
Nickname : บี
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 ต.ค. 2561
สมภัชน์ ศิริแก้ว
Nickname : kroomom
Province : บุรีรัมย์
Registered : 25 ก.ย. 2561
ณัฐพงศ์ แสนสามารถ
Nickname : นัด
Province : นครพนม
Registered : 21 ก.ย. 2561
จรรย์สิริ แสวงแวว
Nickname : YinMuk
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 ก.ย. 2561
ทวิกา บำรุงสวัสดิ์
Nickname : Thawika
Province : มุกดาหาร
Registered : 4 ก.ย. 2561
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
Nickname : แดง
Province : มุกดาหาร
Registered : 30 ส.ค. 2561
นายอัษฎางค์ คำแก้ว
Nickname : แพง
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 ส.ค. 2561
ทองพูล งามขำ
Nickname : ศน.บ้านไพร
Province : มุกดาหาร
Registered : 14 ส.ค. 2561
นางสาวรัศมี พรมษา
Nickname : Krurat
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 13 ส.ค. 2561
ไสว แก้วหาญ
Nickname : sawai
Province : ยโสธร
Registered : 8 ส.ค. 2561
น.ส.จุรีรัตน์ คนซื่อ
Nickname : Jookjik
Province : มุกดาหาร
Registered : 2 ส.ค. 2561
ยุทธพล คำมุงคุณ
Nickname : ยุทธ์
Province : นครพนม
Registered : 28 ก.ค. 2561
นายกล้า อุณวงค์
Nickname : กล้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 17 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
นุจรีย์ โภคสวัสดิ์
Nickname : นุช
Province : อุบลราชธานี
Registered : 5 ก.ค. 2561
สุภิชา กั้ววิจารย์ กั้ววิจารย์
Nickname : kruMon
Province : กาฬสินธุ์
Registered : 2 ก.ค. 2561
นางสวลี มีมานะ
Nickname : มุก
Province : ลำปาง
Registered : 26 มิ.ย. 2561
ประทุมพร เพ็ญมาก
Nickname : จิ๊บ
Province : อุบลราชธานี
Registered : 26 มิ.ย. 2561
วงศ์คำ ถิ่นวัน
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มิ.ย. 2561
ปาริชาติ รอบคอบ
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มิ.ย. 2561
มรรญา อาจวิชัย
Nickname : ่joise
Province : มุกดาหาร
Registered : 18 มิ.ย. 2561
นายเจษฎา เขียนจูม
Nickname : เจต
Province : หนองบัวลำภู
Registered : 8 มิ.ย. 2561
ปาริชาติ ใจมั่น
Nickname : จุ๋ม
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org