|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

รายชื่อสมาชิก

ชนินาถ สังข์รุ่ง
Nickname : ปลา
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ต.ค. 2561
เพ็ญนภา รูปเรี่ยม
Nickname : วันเพ็ญ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ต.ค. 2561
รัตมณี ศิริกาล
Nickname : บี
Province : มุกดาหาร
Registered : 1 ต.ค. 2561
สมภัชน์ ศิริแก้ว
Nickname : kroomom
Province : บุรีรัมย์
Registered : 25 ก.ย. 2561
ณัฐพงศ์ แสนสามารถ
Nickname : นัด
Province : นครพนม
Registered : 21 ก.ย. 2561
จรรย์สิริ แสวงแวว
Nickname : YinMuk
Province : มุกดาหาร
Registered : 5 ก.ย. 2561
ทวิกา บำรุงสวัสดิ์
Nickname : Thawika
Province : มุกดาหาร
Registered : 4 ก.ย. 2561
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
Nickname : แดง
Province : มุกดาหาร
Registered : 30 ส.ค. 2561
นายอัษฎางค์ คำแก้ว
Nickname : แพง
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 ส.ค. 2561
ทองพูล งามขำ
Nickname : ศน.บ้านไพร
Province : มุกดาหาร
Registered : 14 ส.ค. 2561
นางสาวรัศมี พรมษา
Nickname : Krurat
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 13 ส.ค. 2561
ไสว แก้วหาญ
Nickname : sawai
Province : ยโสธร
Registered : 8 ส.ค. 2561
น.ส.จุรีรัตน์ คนซื่อ
Nickname : Jookjik
Province : มุกดาหาร
Registered : 2 ส.ค. 2561
ยุทธพล คำมุงคุณ
Nickname : ยุทธ์
Province : นครพนม
Registered : 28 ก.ค. 2561
นายกล้า อุณวงค์
Nickname : กล้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 17 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
สุภาพร คำปุน
Nickname : เจี๊ยบ
Province : มุกดาหาร
Registered : 10 ก.ค. 2561
นุจรีย์ โภคสวัสดิ์
Nickname : นุช
Province : อุบลราชธานี
Registered : 5 ก.ค. 2561
สุภิชา กั้ววิจารย์ กั้ววิจารย์
Nickname : kruMon
Province : กาฬสินธุ์
Registered : 2 ก.ค. 2561
นางสวลี มีมานะ
Nickname : มุก
Province : ลำปาง
Registered : 26 มิ.ย. 2561
ประทุมพร เพ็ญมาก
Nickname : จิ๊บ
Province : อุบลราชธานี
Registered : 26 มิ.ย. 2561
วงศ์คำ ถิ่นวัน
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มิ.ย. 2561
ปาริชาติ รอบคอบ
Nickname : -
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มิ.ย. 2561
มรรญา อาจวิชัย
Nickname : ่joise
Province : มุกดาหาร
Registered : 18 มิ.ย. 2561
นายเจษฎา เขียนจูม
Nickname : เจต
Province : หนองบัวลำภู
Registered : 8 มิ.ย. 2561
ปาริชาติ ใจมั่น
Nickname : จุ๋ม
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
ธวัช ศรีสุภา
Nickname : วัช
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
พรทิพา ศรีสุภา
Nickname : ต้า
Province : มุกดาหาร
Registered : 27 พ.ค. 2561
หทัยทิพย์ แก้วศรีนวม
Nickname : ปูเป้
Province : มุกดาหาร
Registered : 24 พ.ค. 2561
จุฑามาศ ไทยานนท์
Nickname : น้อง
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 พ.ค. 2561
นายถิรวัฒน์ คำมุงคุณ
Nickname : ต้น หรือ ก๊ะ
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 พ.ค. 2561
สุนทร ชุมศรี
Nickname : เต้ย
Province : มุกดาหาร
Registered : 19 พ.ค. 2561
พิมพ์พิชชา ศาสตราชัย
Nickname : pim
Province : มุกดาหาร
Registered : 9 พ.ค. 2561
สุวรรณา สุขเสถียรโชค
Nickname : suwanna05
Province : มุกดาหาร
Registered : 26 เม.ย. 2561
ยงยุทธ แวงวรรณ
Nickname : โอ๊ค
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 25 เม.ย. 2561
อุทัวุฒิ ศรีจันทร์
Nickname : kero
Province : สกลนคร
Registered : 5 เม.ย. 2561
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
Nickname : แดง
Province : กรุงเทพมหานคร
Registered : 30 มี.ค. 2561
วิชชุลดา บัวเเก้ว
Nickname : บีม
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
พรพิพัฒน์ วงศ์นอก
Nickname : เเม็ก
Province : มุกดาหาร
Registered : 25 มี.ค. 2561
นภัสรา โล่ห์คำ
Nickname : ฟ่าง
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
นภัสรา โล่ห์คำ
Nickname : ฟ่าง
Province : ประจวบคีรีขันธ์
Registered : 25 มี.ค. 2561
ภาณุมาศ บุราณเดช
Nickname : เอิร์ธ
Province : มุกดาหาร
Registered : 24 มี.ค. 2561
โอฬาร สุธรรม
Nickname : โจ้
Province : มุกดาหาร
Registered : 6 มี.ค. 2561
จ.ส.ต.หญิงเพ็ญสุดา ปานิน
Nickname : เพ็ญ
Province : นครพนม
Registered : 28 ก.พ. 2561
มยุรฉัตร จันทสิงห์
Nickname : ตุ๊กตา
Province : อุบลราชธานี
Registered : 26 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 24 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 24 ก.พ. 2561
ปภาดา นาโสก
Nickname : ฟาง
Province : มุกดาหาร
Registered : 23 ก.พ. 2561
ณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 21 ก.พ. 2561
สุวีณา ก้านจันทร์
Nickname : ทิชชู
Province : ร้อยเอ็ด
Registered : 21 ก.พ. 2561
มุทิตา ใจทัด
Nickname : บุ๋ม
Province : มุกดาหาร
Registered : 21 ก.พ. 2561
ยุผกา นามประภา
Nickname : แพรว
Province : อุบลราชธานี
Registered : 21 ก.พ. 2561
นายณัฐพงค์ โพธิ์ดวง
Nickname : นาย
Province : บึงกาฬ
Registered : 21 ก.พ. 2561
อาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ
Nickname : เบียร์
Province : มุกดาหาร
Registered : 9 ก.พ. 2561
นายประภาส ไชยมี
Nickname : รองภาสขา
Province : ยโสธร
Registered : 8 ก.พ. 2561
นายประภาส ไชยมี
Nickname : รองภาสขา
Province : ยโสธร
Registered : 8 ก.พ. 2561
อุดม นาโสก
Nickname : ดม
Province : มุกดาหาร
Registered : 8 ก.พ. 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org