|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
นายกล้า อุณวงค์
(กล้า)
มุกดาหาร
สุภาพร คำปุน
(เจี๊ยบ)
มุกดาหาร
สุภาพร คำปุน
(เจี๊ยบ)
มุกดาหาร
สุภาพร คำปุน
(เจี๊ยบ)
มุกดาหาร

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 ♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พิเชฎษ์  จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ. มิติโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๕ โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา โรงเร....
วันที่ 14 ก.ค. 2561 อ่าน 114 ครั้ง

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๖๐
(อ่าน 156 ครั้ง)

“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๑
(อ่าน 104 ครั้ง)

ปรึกษา รมต.ศธ. ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนและทุจริต
(อ่าน 134 ครั้ง)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต”
(อ่าน 104 ครั้ง)

กิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning
(อ่าน 220 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : บ้านทุ่งนาเมือง สพป.อบ.๓
(อ่าน 176 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 132 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 112 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 56 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 62 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 122 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 62 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 64 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 55 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 60 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 50 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 47 ครั้ง)
คู่มือนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 43 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 98 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 84 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 77 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 82 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 1026 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 424 ครั้ง)
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 392 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - 10 ส.ค. 2560 (อ่าน 1328 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 332 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 78 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 531 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 837 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 219 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 434 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2079 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แบบฟอร์ม ต่างๆ - 5 ก.ค. 2561 (อ่าน 173 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 - 4 ก.ค. 2561 (อ่าน 49 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 83 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 21 มิ.ย. 2561 (อ่าน 129 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - 12 มิ.ย. 2561 (อ่าน 93 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 มิ.ย. 2561 (อ่าน 156 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 - 10 พ.ค. 2561 (อ่าน 206 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม2561 - 9 เม.ย. 2561 (อ่าน 246 ครั้ง)

♦ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 56 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

กิจกรรมอบรมธรรมจากพระธรรมฑูตโรงเรียนบ้านกุดแข้

โพสต์เมื่อ 6 ก.ค. 2561
อ่าน 35 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จัดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
(อ่าน 83 ครั้ง)

งานวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
(อ่าน 103 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมกลุ่มเครือข่าย
(อ่าน 173 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 163 ครั้ง)

โรงเรียนมุกดาลัย ขยายเวลารับสมัครนักการภารโรง 3 อัตรา 9-15 เม.ยด่วน!!!
(อ่าน 486 ครั้ง)

รร.บ้านสงเปือย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(อ่าน 324 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ
(อ่าน 442 ครั้ง)

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธานำบะหมี่เกี๋ยวมาเลี้ยงคณะครูและนักเรียน สปน.
(อ่าน 342 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

พิธีรับมอบห้องน้ำเพื่อน้อง..ปตท...โรงเรียนบ้านตูมหวาน

โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 2561
อ่าน 17 ครั้ง

โรงเรียนบ้านโพนงาม ทำกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฉีดวัคซีน
(อ่าน 30 ครั้ง)

เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์จัดพิธีสวนสนามวันสถาปนากองลูกเสือ 2561
(อ่าน 59 ครั้ง)

รร.บ้านตูมหวาน รับคณะดูงานจาก รร.นาราษฎร์ ฯ สพป.กาฬสินธุ์ 2
(อ่าน 25 ครั้ง)

รร.บ้านตูมหวาน รับ คณะผ้าป่าการศึกษาจากจันทบุรี
(อ่าน 21 ครั้ง)

กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนงาม
(อ่าน 53 ครั้ง)

ลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2561 รร.บ้านตูมหวาน
(อ่าน 79 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑
(อ่าน 105 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู 2561 รร.บ้านตูมหวาน
(อ่าน 194 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

โครงการอบรมขยายผลการพัฒนาครูเพื่อให้มีวิทยฐานะฯกลุ่มเครือข่ายธารบังอี่

โพสต์เมื่อ 16 ก.ค. 2561
อ่าน 17 ครั้ง

ขอเชิญประชุมครูวิชาการและเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 30 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 21 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองสระพัง ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน รุ่น 12 ปี นิคมคำสร้อยคัพ61
(อ่าน 36 ครั้ง)

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศกรีมนักเรียนโรงเรียนบ้านนากอก
(อ่าน 25 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง คว้า ถ้วย 3 ใบ วิ่งแสนสุขมินิมาราธอน 2018อุบลราชธานี
(อ่าน 32 ครั้ง)

รูปการอบรมขยายผลวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ สมาคมครูอำเภอนิคมคำสร้อย
(อ่าน 48 ครั้ง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(อ่าน 73 ครั้ง)

ร.ร.บ้านนิคมร่มเกล้า จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก๒๕๖๑
(อ่าน 71 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

ร.ร.บ้านหนองบอนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2561
อ่าน 69 ครั้ง

ร.ร.บ้านหนองบอนเข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกับครูแดร์ที่โรบินสันมุกฯ
(อ่าน 51 ครั้ง)

รร.บ้านหนองบอนคว้าแชมป์ฟุตบอล7คน ศธจ.มุกดาหาร คัพ ครั้งที่ 2
(อ่าน 63 ครั้ง)

ร.ร.หนองบอนคว้าแชมป์ ฟุตบอลรายการบุญมียูไนเตดคัพครั้งที่1
(อ่าน 77 ครั้ง)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(อ่าน 78 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครูดอนตาลและรับประกาศดีเด่นNT Onet
(อ่าน 91 ครั้ง)

กิจกรรมสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ อำเภอดอนตาล
(อ่าน 165 ครั้ง)

สรุปผลการทดสอบ o-net ป.6,Nt ป.3,LASป.2,4,5 ร.ร.บ้านหนองบอน ปี ก.ศ.2560
(อ่าน 229 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองบอน ตอนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
(อ่าน 193 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ 12 ก.ค. 2561
อ่าน 24 ครั้ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศ
(อ่าน 653 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบ O-NET ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหว้านใหญ่
(อ่าน 403 ครั้ง)

ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เครือข่ายหว้านใหญ่
(อ่าน 402 ครั้ง)

พิธีเปิดโครงการ “มุกดาหาร โรงเรียนยั่งยืน” ณ โรงเรียนบ้านสองคอน
(อ่าน 428 ครั้ง)

คืนสู่เหย้า ชาวเชียว-แดง มอบงบประมาณเพื่อการศึกษา
(อ่าน 276 ครั้ง)

ผู้ปกครองนร.รร.บ้านหว้านใหญ่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
(อ่าน 231 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"
(อ่าน 307 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560
(อ่าน 276 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว

โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561
อ่าน 153 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(อ่าน 246 ครั้ง)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1(แก้ไข)
(อ่าน 589 ครั้ง)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
(อ่าน 446 ครั้ง)

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒
(อ่าน 393 ครั้ง)

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ป.6, ม.3
(อ่าน 437 ครั้ง)

Dongluang Games 2017
(อ่าน 318 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง (เพิ่มเติม)
(อ่าน 249 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง
(อ่าน 277 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2561
อ่าน 144 ครั้ง

ประกาศสวัสดีตุณครู 2561
(อ่าน 161 ครั้ง)

ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561
(อ่าน 185 ครั้ง)

เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา
(อ่าน 335 ครั้ง)

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
(อ่าน 562 ครั้ง)

คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข
(อ่าน 398 ครั้ง)

ปฏิทินการนิเทศติดตาม เครือข่ายคีรีวงศึกษา
(อ่าน 331 ครั้ง)

เชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการทดสอบ o-net เครือข่ายคีรีวงศึกษา
(อ่าน 255 ครั้ง)

ขออนุญาตครูวิชาการเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
(อ่าน 239 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [1705/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [292/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [246/0]
Mukdahan Math Test 2017
โพสต์โดย ครูกุ้ง 22 ธ.ค. 2560 เวลา 02:02 น. [642/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org